Freinetscholen

Uit onderwijsconceptenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Informatie over Freinetscholen is te vinden op: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/onderwijsconcept/freinet/

http://www.freinet.nl Op een freinetschool zijn de ervaringen en de beleving van de leerlingen uitgangspunt voor het onderwijs. Leerlingen en leraar trekken er vaak op uit om te leren in het ‘echte leven’. Er wordt minder met lesmethoden gewerkt dan op andere scholen. Freinetscholen gebruiken voornamelijk freinettechnieken.

In de praktijk De school gaat ervan uit dat leerlingen heel verschillend zijn. Ze vertellen elkaar daarover in beeld- en tekstverhalen en gedichten. Deze teksten zijn het uitgangspunt van de taalactiviteiten.

De schooldag begint met de klassenvergadering, waarin volgens een vaste routine de organisatie, werkafspraken en uitwisseling aan bod komen. De dag eindigt met een korte terugblik en een bespreking van de punten die de leerlingen en de leraar gedurende de dag op het vragen/feliciteren-bord hebben genoteerd.

Leerervaringen en ontdekkingen worden veelvuldig gedeeld via de klassenkrant, een weblog en correspondentie met andere scholen. Vroeger werd de drukpers veel gebruikt, tegenwoordig ook de computer. Op een freinetschool gonst het vaak van de activiteiten. Ouders dragen veel bij aan het onderwijs.

Basisprincipes van het freinetonderwijs

Het leren vindt plaats in een context die het voor de leerlingen zinvol maakt. Het klassenleven wordt in democratisch/coöperatief overleg tussen leerlingen en leraar georganiseerd. Leerlingen leren door experimenteren, ontdekken en handelen. Ze bespreken met elkaar hun ontdekkingen en de betekenis daarvan. Leerlingen leren van de ervaringen van andere leerlingen, volwassenen en culturen. De leraar brengt diepte en structuur aan. De school is een leerwerkgemeenschap waarin leerlingen, ouders en leraren samen zorgen voor een optimaal leer- en leefklimaat.