High Tech High

Uit onderwijsconceptenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

High Tech High Droomschool Meppel/Diever meets High Tech High, San Diego!

'Dinsdag 16 juni 2009, half vijf 's middags. Een spannend moment - we wachten op wat komen gaat. En, minstens zo belangrijk, op wie er komen gaat. Uiteindelijk vult de schouwburgzaal van Ogterop zich met een kleine honderd mensen. Vanuit de foyer hoor ik dat de welkomst-dia die in de schouwburgzaal getoond wordt, door collega's die de zaal betreden, met gejuich ontvangen wordt. Aan enthousiasme ontbreekt het kennelijk niet.'’

'Wie wil er nu niet werken aan de "parels van Meppel en Diever", de "educatieve poort van het Noorden". Superlatieven, grote woorden - maar we geloven er wél in!'

Hoe zou dé droomschool eruit zien, welke onderwijsmethodes worden er gebruikt, wie is er eigenlijk de leraar en hoe worden we zo'n Droomschool?

Op deze vraag mochten wij, Roelof Koopmans, David Pijpaert en Hartger Meihuizen een antwoord zoeken. Niet in Nederland, maar in San Diego, Californië!

Het antwoord hebben we gevonden. Een life-changing-experience.

Onze scholengemeenschap is een brede scholengemeenschap, basis LWOO tot en met Gymnasium. Stad en Esch is op dit moment zeer druk bezig met het ontwerpen van een compleet nieuwe school. Stad en Esch gaat een hele nieuwe campus bouwen in Meppel. Vanaf augustus 2013 is het de bedoeling dat Stad en Esch, Rechterenschool Pro en MBO op deze campus samenkomen. Wij alle drie waren het er snel over eens! High Tech High zou ons enorm veel informatie verschaffen. Informatie die in het hele voortraject van de nieuwbouw van pas kon zijn. Uiteindelijk is het een life-changing experience geworden! Een week lang hebben we eigenlijk in een enorme onderwijssnoepwinkel gekeken. Waar wij vrij direct van onder de indruk waren, was de passie van de docenten! Mooi om de energie van de docenten te voelen en te zien. De energie die je heel duidelijk terugzag bij de leerlingen.

Hoe bereikt High Tech High dit? HTH is een scholengroep die vooral vanuit het concept van projectonderwijs werkt. Dit kent een samenhang in pedagogische, didactische en onderwijskundige principes die in hoge mate onderscheidend zijn van traditionele highschools.

High Tech High heeft een hele duidelijke visie:

Alle kinderen zijn getalenteerd en creatief. Meisje of jongen, afkomst of individuele verschillen in talenten maken niet uit. Ieder kind heeft talenten en heeft creatieve vermogens. Dat geldt ook voor docenten! Docenten worden op High Tech High echt als spil gezien. Zij maken het. Zij zijn belangrijk.

Uitgangspunten van High Tech High Iedere school van HTH is klein (ongeveer 500 leerlingen) in verband met het pedagogische klimaat. Leerlingen moeten eigenaar zijn van het werk dat zij maken. Leren moet betekenis krijgen door ontwerpen en moet producten opleveren die de leerlingen kunnen laten zien. Leren door te doen en reflecteren. Ergens goed in worden door te ontdekken wat je kunt. Kinderen mogen per se niet gescheiden worden qua leerwegen. Alle kinderen van een bepaalde jaarlaag leren en werken samen in projecten ongeacht hun IQ of diversiteit in talenten. Het systeem van de high school maakt mogelijk dat ook kinderen met leerachterstanden deelopdrachten kunnen maken. Docenten moeten in staat zijn om dusdanige leerinhouden te ontwerpen dat ieder kind tot zijn recht kan komen. Een leerling kan binnen een project keuzes maken. Docenten blijven werken met dezelfde kinderen. De kinderen blijven als groep in principe bij elkaar. Leerlingen werken samen, docenten werken samen: leren in dialoog De cultuur op school moet gekenmerkt zijn door samenwerken, samen ontwerpen, creativiteit en respect voor elkaar. Integratie van het curriculum; zowel: technisch als algemeen vormend onderwijs gaan samen in projectonderwijs. Onderwijs wordt gemaakt. Leerboeken dienen uitsluitend als referentie. Een project wordt ontworpen door een product in gedachten te nemen. Daarna pas worden bij de gedifferentieerde opdrachten per leerlingen vakinhouden betrokken. Anders kunnen er geen levensechte en betekenisvolle projecten worden gemaakt.

Docenten De docent wordt gezien als de bepalende factor voor het onderwijs, de spil in het geheel. De docent beschikt over gelden ($1000 per docent) om materialen aan te schaffen naar zijn of haar eigen behoefte. Dit eigenaarschap betekent wel dat de docenten hun lesopzet of projectontwerp voorleggen aan collega’s om te worden besproken. Bij die besprekingen zijn ook leerlingen betrokken evenals studenten van hun docentenopleiding. De uitgangspunten van wat HTH als goed onderwijs ziet, moeten altijd herkenbaar zijn. Er zijn doorlopend gesprekken met de leiding over hoe het loopt, al zijn deze gesprekken niet volgens een protocol opgezet. Er zijn soms video-opnamen van deze gesprekken. Ook de leidinggevende kan zo leren op welke punten hij zichzelf kan verbeteren.

Hoe de samenwerking georganiseerd wordt, wordt door de vestigingen zelf bepaald. HTH maakt een verschil in opleiden tussen “leaders of teachers” (managing professionals) en “leaders of facilities” (managing facilities). Er worden interne opleidingen voorbereid. Leerlingen hebben een stem in welke docent “ingehuurd” kan worden. Docenten vormen studie- en reflectiegroepen; iedere ochtend komen de docenten bij elkaar. Na een uur komen de leerlingen.

Docenten geven op intercollegiale basis onderwijs. Docenten geven meer vakken en zo kan een team dat een kleine groep leerlingen bedient, bestaan uit slechts 2 docenten. Docenten leggen ook contacten met bedrijven om hen te interesseren voor projecten of nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Wat docenten ontwerpen, komt op internet. Er is grote openheid. Iedereen kan direct toegang krijgen tot de projecten.

Leerlingen · Medezeggenschap over aanname en waardering van docenten; · Bij de lesopzet en evaluatie van projecten zijn zij betrokken; · Zij werken volgens het principe van ontdekkend leren; · De leerlingen moeten via de projecten een relatie met de werkelijkheid kunnen leggen; · Leerlingen verwerven metacognitieve vaardigheden; · Zij krijgen persoonlijke aandacht; voor persoonlijke en intellectuele vorming; · Zij verwerven onderzoeksvaardigheden; · Oriëntatie op loopbaan of vervolgonderwijs via de projecten (ontdekken waar je goed in bent); · Eigenaarschap van het lesmateriaal ligt bij de docent, maar ook bij de leerling. Wat zij maken is van hen en moet een gevoel van eigenaarschap oproepen.

Het presenteren van lesmateriaal door leerlingen aan elkaar en aan hun ouders is erg belangrijk in het concept. De leerlingen gaan ook op stage. Zij gaan in ieder geval naar bedrijven (vanuit hun oriëntatie van de projecten), bezoeken de voortgezette opleidingen, gaan eventueel naar het buitenland in het kader van hun projecten. Hiervoor is in een jaar een periode van 3 weken gereserveerd.

Wat hebben we er mee gedaan?

Na aankomst in Nederland is onze ‘reis’ eigenlijk tot de dag van vandaag doorgegaan. Het was voor ons alle drie een life changing experience. We wilden uiteraard zo snel mogelijk onze ervaringen delen met onze collega’s en die mogelijkheden hebben we ook gekregen. Op locatie Stad & Esch Randweg was een gedeelte van een studiedag gereserveerd voor onze belevenissen in San Diego. Via een mooie keynote hebben Hartger en Roelof de collega’s aan de locatie in Meppel deelgenoot gemaakt van onze fantastische reis. Ook op Stad & Esch Diever is er tijdens een teambijeenkomst een presentatie gegeven door David.

Elk jaar wordt er op Stad & Esch twee keer een masterclass georganiseerd. Na Foppe de Haan, Maarten van Rossem, Marc Lammers, Inez Groen hadden wij de eer om de 1e masterclass van 2010/2011 in te vullen in schouwburg Ogterop te Meppel. Samen met JIC’ers Bart Hoekstra en Harm Jan Beekhuis hebben we van deze masterclass een mooi project gemaakt. JIC’ers zijn Jeugd ICT Coaches op Stad & Esch die medestudenten, collega’s assisteren bij de ontwikkeling van ons ICT-onderwijs. Alle leerlingen en docenten werken met een MacBook van Apple en zeker door de hulp van deze JIC’ers wordt de ontwikkeling versneld.

De masterclass resulteerde uiteindelijk in een combinatie van muziek, filmpjes en mondelinge presentatie over High Tech High. De masterclass werd een groot succes en leidde tot een tweede masterclass. Deze keer niet voor collega’s, maar voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden.

Voor ons was de masterclass spannend, maar fantastisch om te doen. Eigenlijk een prachtig voorbeeld van Project Based Learning, met als eindproduct de voorstelling in Schouwburg ‘Ogterop’ in Meppel en de DVD hiervan.

Toekomst

De reis, de masterclasses en het vertellen over San Diego High Tech High is mooi, maar de belangrijkste vraag die wij ons moeten stellen is: Hoe geven we dit een vervolg en welke elementen van HTH kunnen wij gebruiken om tot onze droomschool te komen?

‘I can see the future from here’ was het antwoord van een leerling op de vraag: Wat maakt deze school tot een goede school? Als docent wil je meteen dat je eigen leerlingen zo’n antwoord geven! Maar hoe kom je tot zo’n droomschool? Met Stad & Esch gaan wij richting nieuwbouw, zowel in Meppel als in de gemeente Westerveld. Verschillende initiatieven binnen de school moeten leiden tot een gezamenlijke visie met goed onderwijs, met goede resultaten, waar creativiteit en talentontwikkeling een belangrijk plaats heeft. Projecten zoals Droomschool en Stad & Esch & Identiteit zijn afgelopen jaar gestart om samen met collega’s, onderwijskundigen en andere betrokken er achter te komen wat onze identiteit is en welk onderwijs wij willen om tot de droomschool te komen. Veel van wat wij in San Diego gezien hebben komt terug in de project Droomschool. Dit jaar is er ook een nieuw strategisch beleidsplan gekomen. Bij de tot stand koming van het nieuwe strategisch beleidsplan hebben wij gelegenheid gehad om te vertellen wat wij gezien hebben op HTH en wat we mee kunnen nemen naar onze school. In het nieuwe strategisch beleidsplan is een visie uitgewerkt met vier uitgangspunten. Hierin zie je al heel snel veel overlappingen met de visie en uitgangspunten van HTH:

Passie als brandstof voor talent Persoonlijk maken als standaard Creativiteit als sleutel tot succes Ondernemerschap kun je leren Ruimte voor lef

Een visie is belangrijk, maar niet het enige. Docenten zijn vaak mensen die praktisch zijn ingesteld, dus er is ook gekeken naar ‘de werkvloer’. Wat kan de docent met hetgeen wij gezien hebben? We hebben lokalen gezien waarvan de muren uit whiteboards bestonden. De hoeveelheid informatie die je kwijt kunt op deze borden en de flexibiliteit die het een docent kan bieden is groot en onze collega’s waren hierover al snel enthousiast. Ook de flexibele lokalen, werkruimtes en leerpleinen gaven ons veel inspiratie en ideeën om straks in onze eigen nieuwbouw toe te passen. Transparante lokalen waarin alle middelen aanwezig waren om de leerling te laten leren.

Wij zijn besmet geraakt met het onderwijs wat wij daar gezien hebben. Wij zagen daar een vorm van goed onderwijs wat werkt! Gelukkig heerst er bij ons het gevoel dat wij ons verhaal over HTH hebben verteld aan collega’s, leerlingen en ouders. Vanuit de school komt er nu ook een vervolg door volgend jaar nieuwe collega’s naar High Tech High te sturen. Er wordt ook gewerkt aan een stageplek voor een aantal collega’s om het projectonderwijs op HTH ‘echt’ mee te maken. Eenmaal terug kan er met voldoende kennis een pilot gestart worden. In 2015 is de nieuwbouw gerealiseerd. Het is nog een lange weg maar wij hebben in San Diego een gedeelte van onze toekomst gezien. Hopelijk hebben wij in 2015 die leerling die zegt, dat hij vanuit deze school zijn toekomst heeft gezien.


Masterclass HTH : http://vimeo.com/18560450

Masterclass HTH Intro: http://www.vimeo.com/17853290

David Pijpaert Hartger Meihuizen Roelof Koopmans